TN 4/2019

A19401

Cím:
Templomok fedélszerkezeteinek tűzoltási problémái *** Firefighting Issues Related to the Roof Structures of Churches

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Churches are of an outstanding significance among our historic buildings.

A19402

Cím:
Complexitatea şi utilitatea unei expertize de biologia construcţiilor *** The Complexity and Utility of a Building Biology Assessment

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Lucrarea prezintă complexitatea unei expertize de biologia construcţiilor şi necesitatea abordării multidisciplinare a studiilor în vederea formării unei imagini cât mai reale asupra stării de conservare a monumentului, în timpul realizării proiectului de restaurare.

A19403

Cím:
Canalul Bega, un fost coridor industrial de dezvoltare al oraşului Timişoara *** Bega Canal, a Former Industrial Development Corridor of Timişoara

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul îşi propune să realizeze o scurtă analiză şi o inventariere a elementelor de patrimoniu industrial de-a lungul canalului Bega, Timişoara. Aceasta se va focaliza pe fostele situri industriale şi valorile pe care acestea le mai păstrează sau nu.

A19404

Cím:
Calitatea intervenţiilor: reabilitarea unor şarpante istorice cu caracter baroc de valoare excepţională *** The Quality of Interventions: Rehabilitating Exceptionally High Value Historic Roof Structures of Baroque Character

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Şarpantele istorice – deşi în interpretarea celor dedicaţi acestor structuri portante istorice, sunt practic cărţi tridimensionale ale nivelului de cunoştinţe tehnice şi tehnologiei epocilor în care au fost realizate – sunt „copiii abandonaţi” ai breslei protecţiei patrimoniulu