2020

TN 1/2020

A20101

Cím:
Gacsályi református templom *** The Calvinist Church in Gacsály

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Gacsály község református temploma a Felső-Tisza-vidék egyik legszebb középkori műemléke. Átfogó műemléki helyreállítása – közel 10 évnyi előkészítő munka után – 2015-ben készült el.

A20102

Cím:
Promenada Aiudului *** The Aiud Promenade

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Inspirat de cercetarea doctorală, în curs de desfășurare, a autoarei – „Începuturile parcurilor publice urbane transilvănene” –, articolul își propune să identifice spaţiile publice plantate, folosite pentru agrement, ale Aiudului în perioada caracteristică formării parcurilor

A20103

Cím:
Egy középkori ház helyreállítása Kolozsváron *** The Conservation of a Mediaeval House in Cluj-Napoca

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

A cikk a kolozsvári unitárius püspöki rezidencia épületén elvégzett helyreállítás folyamatát és megoldásait mutatja be, amely során a ház több évszázados zárt, privát rezidenciákra jellemző használat után a jövőben közösségi térként szolgál tová

A20104

Cím:
Metode de conservare, punere în valoare și protecție a ruinelor cetății medievale din Bologa *** Preservation, Enhancement, and Protection Methods for the Ruins of the Mediaeval Castle in Bologa

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă câteva consideraţii asupra modului de conservare, punere în valoare și protecție a cetăţii medievale de la Bologa. Sunt prezentate o parte dintre metodele folosite şi rezultatele lucrărilor efectuate până la această dată.

A20105

Cím:
Conectând trecutul pentru viitor *** Connecting the Past for the Future

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Articolul prezintă o trecere în revistă a modului de abordare a proiectului tehnic pentru specialitatea de instalații electrice și de curenți slabi, pornind din faza de analiză a situației existente și stabilirea conceptului/ conceptelor, până în faza de implementare.

TN 2/2020

A20201

Cím:
Az örökségvédelem önkéntesei *** The Volunteers of Heritage Conservation

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

The increasingly fast process of “heritageisation” has led to a paradigm shift that “matured” at the beginning of the 21st century, changing to an extended degree the tasks and possibilities of the “civilian” protectors of heritage values.

A20202

Cím:
De la Cartele ICOMOS la realitate *** From the ICOMOS Charters to Reality

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

La aniversarea a 55 de ani de la constituirea ICOMOS, articolul propune o trecere în revistă a felului în care principiile și recomandările formulate în Carte și alte documente doctrinare elaborate de prestigioasa instituţie îți găsesc reflectarea în practica românească actuală

A20203

Cím:
Terapie pentru patrimoniu *** Therapy for Heritage

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Patrimoniul cultural joacă un rol important în formarea vieţii noastre de zi cu zi, dar și în conceperea unui viitor durabil, întrucât stabilește o bază de regenerare a comunităţii pentru dezvoltarea urbană și culturală.

A20204

Cím:
Poate contribui punerea în valoare a patrimoniul cultural la revitalizarea comunităților din mediul rural? *** Can the Enhancement of Cultural Heritage Contribute to the Revitalisation of Rural Communities?

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Misiunea fundaţiei Mihai Eminescu Trust (MET) este de a revitaliza comunităţile locale din România prin punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural, integrare multiculturală și încurajarea economiei locale.

A20205

Cím:
Is “Modern Heritage” an Oxymoron in Europe? *** Oximoronnak tekinthető-e a „modern örökség” fogalma Európában?

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Descarcă 

Rezumat >  

Civilisation has always been about striking a balance between cultural identity and capacity for creativity, tradition and innovation, legacy and destiny. We live in the reality between the two, the “transit shed” where newness morphs into familiarity, or oblivion.

TN 3/2020

A20301

Cím:
Evaluarea capacității de reutilizare a patrimoniului industrial *** Assessing the Reusability Potential of Industrial Heritage

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Lucrarea de față are la bază cercetarea doctorală a autorului și are în vedere ansamblurile industriale abandonate, aflate în context urban, ca o categorie aparte a patrimoniului industrial.

A20302

Cím:
Monumentul: de la abandon la comunitate *** The Monument: from Abandonment to Community

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

În secolul al XXI-lea, patrimoniul industrial – în special monumentul de patrimoniu industrial – este o temă actuală de cercetare dar și un mijloc de experimentare arhitecturală a spațiului și a limitelor acestuia ca intermediar între individ și

A20303

Cím:
Baia Mare Railway Station *** Gara Baia Mare

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

În timp ce Dacia 1100 – primul automobil produs în România – era lansată în 1968, erau, de asemenea, inaugurate o serie de gări remarcabile, de dimensiuni medii spre mari, inclusiv cea din Baia Mare. Cele două evenimente istorice sunt strâns legate unul de celălalt.

A20304

Cím:
Scoate Anina la suprafaţă *** Bring Anina to the Surface

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

Articolul de față abordează problema patrimoniului intangibil din cadrul unui teritoriu aflat în tranziţie identitară, economică şi socio-culturală, cum este cazul specific al Aninei.

A20305

Cím:
Patrimoniul industrial la răscruce *** Industrial Heritage at a Crossroads

Preț: 

0.00 RON

Preț în EUR: 

0.00€

Rezumat >  

În anul 2016, Timișoara a câștigat titlul de „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021, în urma unei decizii bazate în mare parte pe intenția organizatorilor de a conecta și implica activ membrii comunității timișorene în viața culturală